UTA Executive MBA in Taiwan


Contact Information

Dr. Carol Hsiao, Professor

Director of UTA EMBA Program in Taiwan
Tel: 02-8772-0808
Email: emba@utataiwan.com.tw


Taipei office:

Room 939, Hong-Yue Technology Research Building, No.1, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd, Da’an Dist.,
Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 02-8772-0808 

Website (Chinese): http://www.utataiwan.com.tw/